Energisparmaterial


Filmer framtagna av SABO samt andra intressanta filmer


Energiresan
En film med lyckade exempel på åtgärder som allmännyttiga bostadsföretag runtom i Sverige gjort för att energieffektivisera sina fastigheter. Följ med på en resa och låt dig inspireras!

 

Hur mycket kan man spara på en tvättstuga?
SABO har tillsammans med Örebrobostäder tagit fram en kort film om energibesparingar i en tvättstuga. Tvättstugan visar sig vara en större energitjuv än man kunnat tro! Här visas energianvändningen i en vanlig tvättstuga i ett flerbostadshus innan energibesparande åtgärder gjorts och vad som hände med energianvändningen när åtgärder genomförts, vilka åtgärder som gjordes och vad det kostade.

 

 

 

 

Energijakt – en praktisk vägledning om energibesparing
Denna film och tillhörande skrift (som också finns att beställa
här) handlar om de mindre, ofta lönsamma energibesparingsåtgärderna. Dessa brister kan upptäckas och ofta även åtgärdas av egen personal i bostadsföretaget. Det gäller bara att ta på sig de kritiska energiglasögonen och gå ut på jakt! (Energijakt är delad i två delar pga storleken):

 

Energijakt Del 1:

 

Energijakt Del 2:

 

​ ​