SABOs Energiråd

SABOs Energiråd är hjälper SABO i vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras och är även rådgivande vid remissvar och lobbyingarbete.

Energifrågorna hamnar alltmer i fokus i omvärlden och är även en prioriterad fråga i många SABO-företag för att minska driftskostnaderna och den negativa miljöpåverkan. För att bättre kunna prioritera bland de frågor som aktualiseras av SABOs medlemsföretag och omvärlden samt att driva energifrågorna i rätt riktning har SABO startat en energigrupp med representanter från medlemsföretagen.

Energigruppen hade sitt första möte 2010-10-27.

Energirådets mål
Fungera som en rådgivande funktion till SABO för vilka energifrågor och projekt som ska prioriteras samt även vara rådgivande vid remissvar och lobbyingarbete

Energirådets uppgifter
- Hjälpa SABO att prioritera vilka frågor som ska drivas, vilka projekt som ska prioriteras etc
- Komma med idéer om programinnehållet till SABOs årliga energikonferens
- Granska remissyttranden och fungera som rådgivande funktion till SABO

Sammansättning
- 9 representanter från 9 företag
- Rådet ska helst bestå av representanter från både små, mellanstora och stora företag.
- Representanterna väljs på tre år

Följande personer medverkar i energirådet (årtalet beskriver till vilket år personen har mandat):

Kristian Olsér, Ronnebyhus (2017)
Helen Magnusson Aristondo, Eskilstuna Kommunfastigheter (2017)
Stefan Wassbrink, Mitthem (2017)
Roterande representant från Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder i Stockholm (2019)
Torbjörn Lundgren, Vätterhem (2019)
Johanna Fridenberger, Örebrobostäder (2019)
Vanja Månborg, Bostadsbolaget i Göteborg (2020)
Karin Österberg, Östersundshem (2020)
David Lindström, Vadstena Fastighets AB (2020)För mer information, kontakta

Therese Rydstedt

08-406 55 16

 
Gabriella Castegren
gabriella.castegren@sabo.se