Bakgrund

På konferensen Energiutmaningen 7/2 2008 enades företrädarna för drygt 80 kommunala bostadsföretag om innehållet i Skåneinitiativet. Initiativet innebär bland annat att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% från idag till år 2016. Genom detta tar företagen ledningen i den kraftsamling som krävs för att minska energianvändningen i hela bostadssektorn.


Anders Johansson, vd på Fastighets AB Umluspen i Storuman, en av de första att skriva på utmaningen

Energianvändningen ökar varje år. Bostadssektorn står för 40 % av energianvändningen i Sverige och de kommunala bostadsföretagen står för 10 % av bostadssektorns del. SABO har därför tagit fram ett förslag till ett gemensamt åtagande för energibesparing och energieffektivisering i bostadsföretag. Detta presenterades på konferensen "SABOs energiutmaning" i Malmö. 80 kommunala bostadsföretag med tillsammans nästan 200 personer fanns på plats. Sammanlagt äger dessa företag nästan 400 000 lägenheter och energianvändningen i dessa fastigheter utgör ca 4 % av hela bostadssektorns energibehov.
 
Många av de kommunala bostadsföretagen har arbetat länge med att energieffektivisera. Den samlade erfarenheten visar att det finns många sätt att arbeta på. Några satsar på investeringar i klimatskalet som isolering av tak och fasad, andra på att optimera driften av fastigheten och dess installationer medan vissa involverar sina hyresgäster med individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.
 
Det gemensamma åtagande som antogs idag på konferensen kallas Skåneinitiativet och är ett slags Kyoto-protokoll för allmännyttan i Sverige. De bostadsföretag som ansluter sig till initiativet åtar sig att rapportera in sin energiförbrukning en gång per år. Sen följs detta upp varje år fram till år 2016 då målet om en avsevärd minskning av energianvändningen ska vara uppnått.

För mer information kontakta:

Therese Rydstedt
08-406 55 16
therese.rydstedt@sabo.se