Vad är Skåneinitiativet?


SABO-företagens Skåneinitiativ lanserades på konferensen SABOs energiutmaning den 7 februari 2008 i Malmö. De 80  företag som då fanns representerade röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% från idag till år 2016. Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med.


Företagen som väljer att ansluta sig till Skåneinitiativets mål åtar sig följande:

 • Skåneinitiativet ska vara förankrat i företagets styrelse och ledningsgrupp.
 • En ansvarig person utses i varje företag som ansvarar för rapportering av energianvändning och för kontakter om Skåneinitiativet.
 • Rapportering av energianvändningen sker årligen till SABO. Uppgifter som ska rapporteras in avser perioden 1 januari till 31 december varje kalenderår.Basår är 2007 års energianvändning. Följande uppgifter ska rapporteras in:
  - Energi för värme och varmvatten [kWh]
  (faktisk användning)
  - Fastighetsel [kWh]
  - BOA och LOA (inklusive varmgarage) och/eller Atemp uppmätt
  - några fler uppgifter, se vägledning för inrapportering


Företagen som deltar i Skåneinitiativet får:

 • En årlig avstämning
 • Kandidera till utmärkelsen "Årets energiutmanare"


Man ansluter sig genom att skriva på en Avsiktsförklaring som ska skickas in till SABO.

Du kan ladda ned avsiktsförklaringen här nedan.

  Avsiktsförklaringen