Nils Holgersson
– kartläggning av taxor och avgifter för flerbostadshus


I Nils Holgersson-undersökningen kartläggs årligen priserna för avfall, VA, el och fjärrvärme i landets alla kommuner. Bakom undersökningen står Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästföreningen Riksförbundet, och SABO.


Sedan ca 15 år tillbaka utkommer rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.


nilsholgersson.nu kan du:

  • Ladda ned den senaste rapporten
  • Ladda ned en kort sammanfattning av rapporten
  • Beställa kompletterande material
  • Få en kommunvis redovisning