Förhandlingsprocessen


Här följer en kort beskrivning av förhandlingsprocessen. Kontakta gärna SABO för mer ingående information eller vägledning.