Bruksvärde

Bruksvärdessystemet började tillämpas 1968, och systemet har sedan setts över 1973, 1974, 1984,1993 och 2011. Syftet är att trygga hyresgästernas besittningsskydd genom en jämförelseprövning som bygger på principen att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra. Läs mer om bruksvärdessystemet nedan genom att logga in.