Hyresmarknadskommittén

Mellan SABO och Hyresgästföreningen finns den partssammansatta Hyresmarknadskommittén (HMK). Inom HMK sker dels prövningar av tvister, dels överläggningar i frågor av övergripande intresse och betydelse för organisationerna och de lokala parterna.