Nyproduktionshyror

 

Nyproduktionshyror kan bestämmas i en särskild överenskommelse sk. Presumtionshyra

 2006-07-01 infördes ett nytt system för fastställande av nyproduktionshyror.

En nyproduktionshyra kan fastställas på tre olika sätt:

  •  Överenskommelse på sedvanligt sätt via förhandlingsordning
  • Presumtionshyra
  • Hyresvärden  fastställer hyresnivån för objektet utan förhandling

Om hyresvärden väljer att fastställa hyran utan en överens-kommelse kan det vid en bruksvärdesprövning innebära en reducerad hyresnivå och att kostnadstäckningen för objektet ej går att uppnå.

Förutsättningen för överenskommelse om Presumtionshyra är följande :

  • Överenskommelsen skall träffas med en etablerad hyresgästorganisation på orten
  • Förhandlingsöverenskommelsen skall omfatta alla bostadslägenheter i huset och att överenskommelsen träffas innan det har ingåtts hyresavtal för någon av lägenheterna

Presumtionen gäller under 15 år därefter skall hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdesreglerna.

Exempel på skrivning i en förhandlingsöverenskommelse med presumtion:

 

Förhandlingsöverenskommelse om Nyproduktionshyror med presumtion

Alternativ 1 ( nyproduktion)

I denna överenskommelse har bestämts att hyran skall fastställas enligt hyreslagen 55 c §.

Överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter  och har träffats innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna.

 

Alternativ 2 ( nyproduktion i befintlig fastighet)

I denna överenskommelse har bestämts att hyran skall fastställas enligt hyreslagen 55 c §.

Överenskommelsen omfattar samtliga nya bostadslägenheter i huset som nybildas och har träffats innan det har träffats hyresavtal för någon av lägenheterna.