Förhandlingssystemet


Förhandlingssystemet är uppbyggt av lagar som kompletteras med avtal mellan berörda parter. Förhållandet mellan de olika lagarna och avtalen kan kort beskrivas på följande sätt:


Hyreslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Hyreslagens regler kompletteras med hyresavtalets bestämmelser.


Hyresförhandlingslagen reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgästorganisation. Hyresförhandlingslagens regler kompletteras med bestämmelserna i avtalet om förhandlingsordning. De förhandlingsöverenskommelser som träffas mellan hyresvärden och en hyresgästorganisation blir bindande för hyresvärden och hyresgästen genom den förhandlingsklausul som finns införd i hyresavtalet.