Hyror 2017
 
Nedan finner du information om hyresyrkande och överenskommelser för 2017.
 
Registrera yrkande 2017
På länken nedan har ni möjlighet att registrera era yrkande för 2017. Vi kommer kontinuerligt att sammanställa och publicera yrkande.
 
 
Yrkande och överenskommelser 2017
Nedan finns en fil med sammanställning över inrapporterade yrkande och överenskommelser för 2017. Filen kommer att uppdateras kontinuerligt.

 

Mötesdatum HMK

Under förhandlingsperioden kommer HMK hålla möten enligt nedan:

 

​Månad ​Handlingar inne ​Mötet hålls
​December 5​ 21​
​Januari ​9 ​23
​Februari ​6 ​21
​Mars ​6 ​23
​April ​3 ​25
​Maj ​8

​23