Standardklausul om parabolantenn

SABO har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen Riksförbundet träffat en överenskommelse om en rekommendation av en standardklausul om uppsättning av utomhusantenn/parabolantenn.

Överenskommelsen har träffats i syfte att tillgodose hyresgästernas intresse av informationsfrihet och för att undvika att hyresgäster hamnar i tvist med sin hyresvärd som innebär att hyresgästen kan förlora sin hyresrätt.

Överenskommelsen har också träffats för att minska de risker och olägenheter som kan uppstå för omgivningen och fastighetsägaren när hyresgäster själva sätter upp antenner på balkonger och fasader. SABO rekommenderar sina medlemmar att använda standardklausulen.

Klausulen innebär att hyresgästen efter samråd med hyresvärden har rätt att sätta upp en parabolantenn. Denna rätt gäller under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig en uppsättning. I klausulen har under fyra punkter angetts de situationer då hyresvärden har befogad anledning att säga nej till en uppsättning. Ett särskilt skäl enligt fjärde punkten att inte gå med på en uppsättning kan vara att olägenheter av betydelse, till exempel skymd sikt, kan uppstå för hyresgästens grannar.

Inloggning krävs