Riktlinjer för lägenhetsbyten

SABO har i samråd med Fastighetsägarna tagit fram en skrift som tydliggör begreppet "lägenhetsbyten". Skriften innehåller även de blanketter som behövs.

Medlemmar kan ladda ner skriften som pdf nedan. Finns även som trycksak.

Inloggning krävs