Krav på personalliggare för byggbranschen
 
Den 1 januari 2016 trädde nya bestämmelser i kraft som innebär att det måste finnas elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Syftet med de nya bestämmelserna är att komma åt svartarbete och främja en sund konkurrens i byggbranschen.
 
Skatteverket kan ta ut kontrollavgifter – böter - om personalliggare saknas eller inte förs på rätt sätt. Det går att överföra skyldigheten att föra personalliggare till en entreprenör.
 
De nya reglerna gäller för byggverksamhet som förväntas överskrida fyra prisbasbelopp, cirka 178 000 kr, och ska tillämpas för byggverksamheten som påbörjas efter den 1 januari 2016. Om byggverksamhet påbörjats före den 1 januari 2016 men kommer att avslutas efter den 30 juni 2016 ska personalliggare också föras. Verksamhet som är fastighetsskötsel omfattas inte av reglerna.
 
Alla näringsidkare, till exempel ett kommunalt allmännyttigt bolag, som verkar på en byggarbetsplats måste föra en elektronisk personalliggare för sin verksamhet. Det är möjligt att delegera skyldigheten till en entreprenör. Det måste göras genom ett skriftligt avtal och avse hela ansvaret.
 
Skatteverket får göra kontrollbesök på byggarbetsplatser. Om personalliggare inte finns uppgår kontrollavgiften till 10 000 kronor och 2 000 kronor för varje person som arbetar men inte finns med i personalliggaren. En ny överträdelse inom ett år innebär 20 000 kronor i kontrollavgift.

Krav på personalliggare finns sedan tidigare inom restaurangbranschen, för frisörer och tvätterier. Bestämmelserna återfinns i skatteförfarandelagen (2011:1244).
 
Läs mer om personalliggare, vad som omfattas, vad den ska innehålla och hur ansvaret kan överföras till en generalentreprenör här i pdfen nedan.
 
 
Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Ställ dina frågor om personalliggare redan nu genom att skicka e-post till helena.henriksson@sabo.se
 
 
Kontakt SABO
Helena Henriksson, jurist, Boende och juridik
08-406 55 14
helena.henriksson@sabo.se