Riktlinjer för in- och avflyttning

SABO har i samråd med Fastighetsägarna tagit fram dessa riktlinjer i syfte att förebygga skador och minska kostnaden för reparationer vid avflyttningen för att på så sätt öka kundnöjdheten och främja ett långsiktigt boende.

Medlemmar kan ladda ner skriften som pdf nedan. Finns även som trycksak.