Branschöverenskommelse PuL


Branschöverenskommelsen "Behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder" har utarbetats av en projektgrupp inom SABO i samarbete med Fastighetsägarna. DI (Datainspektionen) har granskat och godkänt överenskommelsen. Arbetet har även skett i samverkan med Hyresgästföreningen Riksförbundet.


Branschöverenskommelse PuL