Juridik

På följande sidor finns mycket användbar information. Under rubriken praktisk hyresjuridik finns ett stort antal mallar, som till exempel varningsbrev och hänskjutande till hyresnämnd. Vidare finns bland annat tillgång till branschöverenskommelser och andra skrivelser samt lagtext och rättsfall.

SABOs jurister bistår medlemsföretagen med den mesta juridiska rådgivning som ett bostadsbolag kan ha nytta av. Vi har en gedigen erfarenhet av bostadsbolag och deras speciella situation.

Löpande rådgivning per telefon ingår i medlemsavgiften. Vid större ärenden, till exempel som ombud vid avtals- och domstolsförhandlingar, hjälper vi till mot timtaxa.

Du kan bland annat få stöd och hjälp inom följande områden:

Hyresjuridik 
Övrig fastighetsjuridik
Tvistelösning
Bolagsrätt
Offentlighet och sekretess
Offentlig upphandling
Avtal och förhandlingar
Läs mer om varje område under Rådgivning och konsulttjänster.

SABOs jurister bedriver även utbildningsverksamhet, med huvudsaklig inriktning mot det hyresjuridiska området, dels genom företagsförlaga utbildningar, dels genom öppna utbildningar.

Utbildningar
SABO erbjuder följande utbildningar som företagsförlagda utbildningar.

 Hyresjuridik 1
 Hyresjuridik 2
 Vardagsjuridik i bostadsförvaltningen 
 Fastighetsägarens juridiska ansvar
 Lokalhyresjuridik
 Juridik och praktik i störningsärenden
 Juridik för styrelsen
 LOU för bostadsföretag, grundutbildningÄr du intresserad av en företagsförlagd utbildning, kontakta
Helena Henriksson
08-406 55 14
helena.henriksson@sabo.se