Men i nyttjanderätten - vägledning för hyresreducering


Nedsatt nyttjandegrad = nedsatt hyra?

Den här vägledningen från SABO tar sikte på hur hyresnedsättningen kan beräknas vid reparationer och ombyggnadsåtgärder i en hyresgästs lägenhet när hyresgästen bor kvar i lägenheten under åtgärdstiden. Vägledningen kan också användas för beräkning av hyresnedsättning vid sedvanligt underhåll om inte sådan nedsättning avtalats bort i hyresavtalet.

Inloggning krävs