Intervju, Lena Stawreberg

lena_stawrenberg.jpg


Att ta emot en student som gör examensarbete har flera positiva synergieffekter menar Lena Stawreberg studierektor på institutionen för kemi och ingenjörsvetenskaper vid Karlstad universitet.


Ni har fler exjobb än studenter, har du några tips till medlemsföretagen hur de ska göra för att knyta en student till sig!
Vi ser att första kontakten med studenten är viktig. Här gäller det att vara positiv och att försäkra studenten om att det finns möjliga arbeten och att det faktiskt är relevant för företaget. Studenterna är ofta lite osäkra på hur mycket de faktiskt kan samt vad ett examensarbete hos företaget kan innebära. Så ett positivt första samtal och att inbjuda till ett besök på företaget för att diskutera frågan är en bra start.

Vad är skillnaden mellan ett exjobb och ett konsultuppdrag?
Ett examensarbete är ofta mer generellt, att resultaten är tillämpbara i fler sammanhang. Man kan även säga att ett examensarbete knyts ihop av en reflektion, en analys samt en diskussion.

I vilken utsträckning kan ni från universitetet hjälpa till?
Bara det finns en relevant idé från företagets sida och en kontaktperson så kan vi hjälpa till att marknadsföra examensarbetena hos studenterna. Vi hjälper även till i arbetet med att formulera frågeställningen i samråd med företag och student för att få till en bra frågeställning som är relevant både för ett akademiskt arbete och för företaget. Studenterna handleds av personal på universitetet. För att examensarbetet ska bli relevant för företaget bör studenten ha någon person på företaget att bolla specifika frågor med.

Du brukar säga att våra medlemsföretag ska se det här som en present. Berätta, hur tänker du?
Att erbjuda ett examensarbete är en fantastisk möjlighet att få kontakt med en nästan helt färdigutbildad ingenjör. Det är ett sätt att utreda något som företaget inte hinner eller som ligger lite utanför de normala arbetsuppgifterna men som ändå är viktiga frågor för verksamheten.