Intervju, Anna Freiholtz 

anna_freiholz.jpg

"Genom att ta in en student som gjorde examensarbete fick vi en flygande start på vårt arbete med eleffektivisering."Anna Freiholtz, projektledare på Uppsalahem berättar hur man på företaget framgångsrikt arbetat med exjobb. Samarbetet förser organisationen med unga talanger samtidigt som projekten ofta skapar konkret nytta i organisationen.

Uppsalahem tar regelbundet emot studenter som gör exjobb hos er, berätta mer?
Vi tar emot studenter i mån av tid och behov vilket brukar bli cirka ett examensarbete per år. Att ta emot studenter för exjobb eller projektarbeten ger oss en möjlighet till fördjupad kunskap inom ett område där vi behöver mer information eller som vi behöver förbättra oss inom. En student har möjlighet att detaljstudera ett visst område på ett sätt som man sällan eller har tid med själv.

Har någon av studenterna gjort exjobb inom energiområdet?
Vi har bland annat tagit emot studenter som har gjort examensarbete om elbilar, uppföljning av vår nyproduktion (jämfört genomförda energibalansberäkningar med utfall) och optimalt energimål vid vår förnyelse.

Har Uppsalahem haft konkret nytta något av studenternas exjobb?
Vi fick en flygande start på vårt arbete med eleffektivisering vilket innebar att vi kunde bryta en stigande elanvändning och istället minska den kraftigt. Vi har även kunnat visa på vikten av att ställa krav på energibalansberäkningar med hög kvalitet då vi vid uppföljning kunde se att energibalansberäkningarna systematiskt underskattade fastigheternas energiprestanda.

Hur fungerar det praktiskt, hur ofta bör man ha avstämningsmöten, får studenten betalt?
De flesta av våra examensarbetare har vi själva varit handledare för och de har då även fått en kontorsplats hos oss. Avstämningarna hålls löpande vid behov och det är ofta ganska tidskrävande för handledaren, men också en arbetsuppgift som är rolig och givande. I ett fåtal fall har vi enbart bistått med ämnesområde, men studenten har haft en handledare på universitetet. Det är mindre tidskrävande för oss, men innebär också minskat inflytande över examensarbetet. Vi ger studenten en gratifikation (engångssumma) efter avslutat examensarbete.

Tips till andra företag som vill ta emot en student som ska göra sitt examensarbete?
Testa! Vi brukar starta med en intern diskussion kring ämnen som vi skulle vilja ha en fördjupning inom och sedan utlysa exjobbet och genomföra en enklare intervju, med de som söker. Tillsammans med utvald student lägger vi sedan ganska mycket tid på att utveckla ämnesområdet och frågeställningen så att det blir intressant och givande för både oss och studenten. På så vis ser vi att vi får bäst resultat. Att ta in en student för examensarbete kan också vara ett bra sätt att hitta ny personal.