Konsulttjänster

SABO erbjuder hjälp med affärsplanering, organisationsöversyner, omvärldsanalys samt strategidagar för personal och styrelser.

Vi kan dessutom bistå med hjälp vid rekrytering av strategiska funktioner samt hitta tillfälliga lösningar för exempelvis en VD-post.


För mer information kontakta

Hanna Larsson
08-406 56 15
hanna.larsson@sabo.se
 

eller

Elisabet Sundberger
08-406 55 20
elisabet.sundberger@sabo.se