Utbildningar

SBL Företagsledning för bygg och fastighet
SBL-programmet vänder sig till högre chefer i bygg- och fastighetsbranschen. Programmet är en generalistutbildning med inriktning på personlig utveckling och affärsutveckling och genomförs av IFL vid Handelshögskolan.Varje år går ett antal VD:ar och andra chefer från SABO-företag på programmet som pågår under sammanlagt 20 dagar uppdelat på fem moduler under nio månader. Genom att SABO är en av huvudmännen bakom SBL-programmet erhåller SABO-medlemmar en viss rabatt. Ett nytt program startar i januari 2013.

Läs mer och anmäl dig här

Kontaktperson:
Hanna Larsson
08-406 56 15
hanna.larsson@sabo.se


Ledarskap för VD:ar

SABO erbjuder ett nytt program som fokuserar på VD:s personliga ledarskap. Syftet är att VD ska bli ännu bättre rustad för att effektivt matcha kommunikativa utmaningar och driva effektfulla beslutsaktiviteter som ger genomslag i organisationen. Talanger och färdigheter att hantera dynamiska beslut och reaktionsmönster i omgivningen kommer att vässas.
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

Utvecklingsprogram för mellanchefer och coacher
Detta uppskattade program utgår från den roll som chefer i decentraliserade organisationer har. Flera pedagogiska verktyg används t ex fallstudier, case, gruppdialog, enskild reflektion och coachande metodik.
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

Ledarskap i förändringsprocesser

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap i förändringsprocesser är att våga bygga relationer med sina medarbetare och samtidigt ta fullt ansvar för att nödvändiga och ibland arbetsamma förändringar genomförs.
Denna påbyggnadsmodul till vårt program för mellanchefer och coacher ger deltagarna kunskaper, färdigheter och praktiska verktyg för att lyckas leda organisationen i förändring.
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

Praktiskt ledarskap
Arbetsledare, som gruppchefer och områdeschefer, ska profilera sin arbetsroll
inom givna ramar och ha acceptans i arbetsgruppen för att driva sitt ledaruppdrag.
Ett bra ledarskap utgår från stor självkännedom och självinsikt om sitt eget beteende i olika situationer samt det egna sättet att kommunicera.
Detta är grundförutsättningen för att kunna skapa god dialog i arbetsgruppen, vara coach och ledare samt kunna hantera gruppdynamikens krafter.
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

SABOs Kundserviceprogram
Ett utbildningsprogram som riktar sig särskilt till dig som i din yrkesroll på ett allmännyttigt bostadsföretag har mycket kontakt med kunden – hyresgästen. Förmodligen arbetar du som bovärd, i kundtjänst eller i en annan roll där det krävs kunskap om både stort och smått. Det kan gälla allt från fastighetsskötsel eller hyresjuridik till hur man kommunicerar med människor. I dina dagliga möten med kunden behöver du helt enkelt agera på ett representativt och professionellt sätt i en mängd olika situationer.
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20, elisabet.sundberger@sabo.se

”Flygande start” för nyanställda
Utbildningen vänder sig till nyanställda i SABO-företag och innehåller matnyttig information om det som man bör veta från början, oavsett befattning i företaget.
Utbildningen spänner över områden som allmännyttans uppdrag i kommunen, grundläggande juridik, service och bemötande och grundläggande ekonomi.
Kontaktperson: Elisabet Sundberger, 08-406 55 20,elisabet.sundberger@sabo.se

Utbildningar för styrelser
Som stöd i styrelsearbetet erbjuder SABO både öppna och företagsförlagda utbildningar. Läs mer