Kompetens och personal

Att verka för att det finns kompetent personal inom SABO-företagen är en viktig uppgift för SABO. Detta sker bland annat genom en mycket omfattande utbildningsverksamhet av befintlig personal inom olika specialområden. Läs mer om utbudet under Utbildning.

En annan viktig uppgift är att verka för att det finns personer med rätt kompetens för SABO-företagen att anställa. Detta gör vi genom att på olika sätt påverka utbildningsväsendet och genom att visa unga att vi erbjuder attraktiva arbetsplatser.