Kompetensförsörjning till fastighetsbranschen


Medelåldern är hög inom fastighetsbranschen och det finns ett stort behov av att rekrytera yngre arbetskraft. Dessutom finns det ett uttalat behov av att höja kompetensnivån successivt.


En svårighet när det gäller att rekrytera yngre arbetskraft är att det råder brist på adekvata utbildningar och därtill är det många som inte känner till den arbetsmarknad som finns inom fastighetsbranschen.


Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, bildades 2006 för att arbeta för en positiv utveckling av kompetensförsörjningen till fastighetsbranschen. I FU ingår ett antal aktörer,
bl a SABO. Läs mer på FU:s hemsida:  www.utbildningsnamnden.se.


Där finns också statistik som beskriver nyrekryteringsbehovet. Ett resultat av FU:s arbete äratt fastighetsbranschen fått ett eget gymnasieprogram. Från och med hösten 2011 finns VVS- och fastighetsprogrammet där bl a fastighetsvärdar, fastighetstekniker och fastighetsskötare utbildas. Programmet innehåller 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det är en stor utmaning för SABO-företagen och resten av fastighetsbranschen att ta emot gymnasieeleverna och ge dem en bra utbildning.


För att göra fastighetsbranschen mer känd som en möjlig arbetsgivare har SABO sedan 2006 ett traineeprogram som genomförs med intresserade medlemsföretag. Dessutom deltar SABO tillsammans med medlemsföretag i olika arbetsmarknadsdagar vid de universitet som har utbildningar kopplade till branschen.


För mer information om SABOs arbete kring kompetensförsörjning, kontakta:


Fredrik Bauer
fredrik.bauer@sabo.se
08-406 55 28