Frågor och svar
– för dig som arbetsgivareHur anmäler vi som bostadsföretag oss?
Vi behöver anmälan senast i slutet av januari. Eftersom det är först till kvarn som gäller kan gruppen bli full innan sista anmälningsdatum. Mejla er anmälan till: evahanna.wittrin@sabo.se.

Vilken information behöver ni efter vår anmälan?
I början av året behöver vi er rekryteringsannons där ni beskriver er organisation, arbetets innehåll och vad det ställs för krav på den sökande samt kontaktuppgifter till kontaktperson på företaget.

Hur är programmet upplagt?
Traineen är anställd i ert företag, ni leder och fördelar de dagliga arbetsuppgifterna. Vid fem tillfällen åker traineen i väg i tre dagar per tillfälle för att delta i de gemensamma utbildningsmodulerna. Inför varje träff ska traineen ha förberett ett antal hemuppgifter och efter varje träff vill vi att du som chef till traineen har ett uppföljningssamtal.

Vad ansvarar SABO för?
Förutom att genomföra utbildningsprogrammet står vi för marknadsföringen av tjänsterna i traineeprogrammet. Vi tar emot ansökningarna och levererar kandidaterna som sökt till just ert företag till er och därefter kan ni påbörja er egen urvalsprocess.

Hur mycket kostar det?
En av våra återkommande kunder brukar säga att kostnaden för SABO Trainee är ungefär lika stor som hon normalt lägger på annonsering vid en vanlig rekrytering. Genom att anställa en trainee via programmet får du alltså marknadsföringen på köpet.

Vilken utbildningsbakgrund eller yrkesroll är lämplig?
Traineen bör ha en akademisk examen eller en YH-utbildning. Behovet i er organisation styr valet av utbildningsbakgrund. Vi har haft traineer som varit exempelvis ingenjörer, jurister, ekonomer, kommunikatörer.

Vilken anställningsform och lön ska vi ge traineen?
SABO rekommenderar att ni ser er trainee som en långsiktig investering och därför tillsvidareanställer er nya medarbetare. Lönespannet varierar beroende på geografisk placering och utbildningsbakgrund men generellt har SABOs traineer en bra och konkurrenskraftig lön.

Hur stor är risken att traineen lämnar företaget efter programmet?
Som alltid vid en nyanställning beror det på hur väl ni motsvarar de förväntningar och löften ni ställt ut till er nya medarbetare. Generellt kan man säga att vår erfarenhet är att traineerna trivs mycket bra i sina företag. Sedan starten 2006 har ca 30 procent av de ca 80 traineer som genomgått sin anställning lämnat SABO-världen.

Vad är fördelen jämfört med att vi ordnar en egen introduktion?
Ett traineeprogram attraherar generellt sett de bästa talangerna så urvalet i er rekrytering blir större jämfört med om ni inte erbjuder ett traineeprogram. Det här upplägget ger er trainee en mycket bra plattform att vidareutvecklas in i en chefs- eller specialistroll. Programmet ger traineen och därmed er organisation ett ovärderligt kontaktnät som en vanlig introduktion inte kan ge.

Måste man som företag ha mycket tid och resurser för att kunna ta emot en trainee?
Ni behöver inte ha mer tid och resurser än vid en vanlig rekrytering. Skillnaden här är att ni förmodligen kommer att få tillbaka det ni investerar fortare eftersom de som går traineeprogrammet oftast är mer motiverade och drivna jämfört med vid en vanlig nyanställning.

Vilket stöd behöver vi som företag ge traineen?
Som med alla nya medarbetare måste man se till att traineen får en grund at stå på vad det gäller företagets uppdrag, rutiner, policyer såväl som förväntningar och mål i den enskildes arbetsroll. Därutöver är det viktigt att man i traineerollen får möjlighet att få en helhetsförståelse för företaget och praktisera eller delta i de andra enheternas arbete. Från SABOs sida önskar vi att man stöttar traineen i hemuppgifter samt har uppföljningssamtal efter varje utbildningsmodul.

Är inte vårt företag för litet för att delta?
Nej, tvärtom! Som litet företag har ni allra mest att vinna på att delta i traineeprogrammet. Som litet företag kan det vara svårare att skapa attraktivitet och uppmärksamhet kring en utlyst tjänst och sitt arbetsgivarvarumärket. När ni går in i SABO Trainee får ni allt detta på köpet!
 
Jag har inget behov av att nyanställa men vill gärna lyfta in en befintlig medarbetare i programmet, går det?
Ja. Förutsatt att din medarbetare har en akademisk examen eller en YH-utbildning och inte har mer än ca 1-1.5 års arbetslivserfarenhet efter examen så går det bra.