"För oss blev det över förväntan"

Pernilla_6330.jpg
Kopparstaden är ett av alla de nästan 30 företag som genom åren använt sig av SABO Trainee för att ge en nyanställd ung akademiker en snabb introduktion i karriären. Här delar vd Pernilla Wigren med sig av sina erfarenheter.

Vad hade ni som företag för målsättning med att delta i SABO Trainee?
Med de utmaningar vi hade framåt med stort underhållsbehov och nyproduktion ville vi knyta ekonomi och den tekniska förvaltningen närmare varann, och vad kunde då vara bättre än att få in en fastighetsekonom som kunde vara bryggan mellan dessa funktioner!

Blev det som förväntat eller var det något som förvånade er?
Resultatet blev bättre än förväntat, och genom att utse den tekniska chefen till mentor åt traineen så åstadkom vi önskat resultat ännu snabbare.

Er trainee arbetar ju fortfarande kvar hos er, om du tar hennes perspektiv, vilken nytta tror du att hon haft av programmet?
Säkert en del föreläsningar och studiebesök men framför allt nätverket skulle jag tro.

Vad skulle du säga är den största vinsten för ett SABO-företag som tar emot en trainee?
Dels blir det en mer genomtänkt och ambitiös introduktion på företaget vilket traineen har stor nytta av efter årets slut. Dels får man en ung välutbildad resurs med bra kontaktnät i SABO-världen. Dessutom är det kompetensutvecklande för traineens chef!

Om ni tar emot en trainee igen, skulle ni göra något annorlunda?
Egentligen inte.

Många traineer vittnar om att man hamnar i ett vakum efter traineeåret, har du några tips på hur man kan stötta traineen i dennes fortsatta utveckling?
Kanske medvetandegöra för traineerna att det kan bli så. Samtidigt påminna om att efter första året med mycket ljus på sig så gäller det sedan att leverera och konkurrera på egna meriter. Företaget har förstås också ett ansvar att fortsätta utmana traineen med lagom stora utmaningar i rätt doser.

Ni funderar ju på att delta igen, hur tänker ni när ni bestämmer vilken profil eller inriktning ni ska ha på en kommande trainee?
Det lutar mot en trainee med teknisk profil.