Upplägg

SABO Trainee – så funkar det!

Anställning
Traineen är anställd i ert företag, ni leder och fördelar de dagliga arbetsuppgifterna. Eftersom att det är ni som gör investeringen i en ny medarbetare är det också ni som bestämmer vilken kompetens, lön och övriga anställningsvillkor som ni ger er trainee.

Utbildningsprogram
Vid fem tillfällen åker traineen i väg i tre dagar per tillfälle för att delta i det gemensamma utbildningsprogrammet. För att maximera kunskapsutbytet mellan medlemsföretagen och lägga grund för traineernas nätverk förlägger vi tre-fyra av träffarna på något av de medverkande företagen. Den första utbildningsmodulen hålls i september och den sista i maj. Inför varje träff ska traineen ha förberett ett antal hemuppgifter och efter varje träff vill vi att du som chef till traineen har ett uppföljningssamtal.

Vad ansvarar SABO för?
Förutom att planera och genomföra utbildningsprogrammet står vi för merparten av marknadsföringen. Du behöver dock marknadsföra tjänsterna i din region exempelvis genom en annons i din lokaltidning. SABO tar emot ansökningarna och levererar kandidaterna som sökt till just ditt företag till dig och därefter ansvarar du för din urvalsprocess samt för återkopplingen till de kandidater du inte kan erbjuda anställning.

Kontaktinformation
EvaHanna Wittrin, projektledare SABO Trainee, tel. 08-406 56 17, e-post: evahanna.wittrin@sabo.se