SABO Trainee
– för dig som ska kompetensförstärka ditt team!

SABOTrainee_2015_2016_424x235.jpg

Sedan starten 2006 har vi gett nästan 100 av SABO-företagens medarbetare en genomtänkt start på karriären.
SABO Trainee är ett framgångsrikt sätt att möta unga människor i den utveckling de förväntar sig genom en gedigen introduktion, rätt nätverk och en plattform som gör det möjligt att snabbt utvecklas in i en specialist- eller chefsroll. 


Medelåldern på SABOs medlemsföretag är hög, samtidigt som endast 7 procent av företagens medarbetare är under 29 år.
Kompetens tar tid att bygga upp därför behöver du redan i dag fundera på vilken kompetens du behöver i morgon. Här kan SABO Trainee bli ett perfekt verktyg för dig som arbetsgivare.

Under det ettåriga traineeprogrammet är traineen anställd på bostadsföretaget. Under året deltar traineen, tillsammans med traineer från andra medlemsföretag, i ett utbildningspaket om 15 dagar arrangerat av SABO.

Programmet ger en helhetsförståelse för ett bostadsföretags verksamhet och innehåller bland annat ekonomi, juridik, omvärldsanalys, kundrelationer, affärsmannaskap och fastighetsutveckling. Vid sidan av faktakunskaper stödjer och utmanar vi traineen i dennes personliga utveckling.

Traineeprogrammet ger dig en möjlighet att locka till dig extra duktiga talanger, inflöde av energi och idéer och en riktigt genomtänkt introduktion. Din nya medarbetare får med sig ett starkt engagemang, ett stort kontaktnät och en helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta i ett bostadsföretag inom allmännyttan.

Aktuella datum:

  • 20/1 Anmälningsstopp till programmet för SABOs medlemsföretag. Ditt företags anmälan samt antal platser mejlas till pia.leden@sabo.se.

 

 

  • 22/2 Ansökningsperioden för kandidater öppnar

 

  • 22/3 Ansökningsperioden för kandidater stängs och medlemsföretagens rekryteringsprocesser tar vid

 

  • sept 2017 Programstart


Vad kostar det och är vårt bostadsföretag inte för litet för detta?
Svar på dessa och fler frågor får du under Frågor och svar.

Kontaktinformation

Fredrik Bauer, projektledare SABO Trainee, fredrik.bauer@sabo.se

Foto: Anette Jansson-Bougt