Skräpplockardagar med Håll Sverige Rent


Håll Sverige Rents Skräpplockardagarna är en nationell manifestation där alla kan delta.

 

Skräpplockardagarna engagerar tiotusentals människor som var och en deltar genom att göra något för att minska mängden skräp i våra offentliga rum.

 

Startskottet för Skräpplockadagarna går den 1 april och aktiviteter äger rum under hela våren.

 

Anmälan öppnar 1 februari och stänger 31 maj.

Anmälan och mer information om Håll Sverige Rents Skräpplockardagarna finns på Håll Sverige Rents hemsida www.skrapplockardagarna.se .