Avfall 


MABO - Miljöanpassad Avfallshantering i Boendesektorn

SABO, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen Riksförbundet ingår i MABO, Miljöanpassad Avfallshantering för Boendesektorn, en samverkansgrupp som verkar för ett miljöanpassat, väl fungerande och kostnadseffektivt avfallshanteringssystem för flerbostadshus.

Vår vision är minskad miljöpåverkan genom att verka för att:

  • sopberget minskar
  • verka för ett miljöanpassat kretsloppssamhälle
  • stärka människors miljömedvetande
  • underlätta sorteringen av avfall


SABOs representant i MABO är
Patrizia Finessi
tfn: 08 - 406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se