Asbest


Det är framförallt yrken i byggbranschen man riskerar att utsättas för asbestdamm. Asbest orsakar en rad allvarliga lungsjukdomar. Då är det viktigt att använda skyddsutrustning.

Asbest är förbjudet sedan 1982, men importerades fram till 1997.
Asbest finns främst i isoleringsmaterial i byggnader från 70-talet.
För rivning och hantering krävs tillstånd av Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket har lista på entreprenörer med regionalt tillstånd

Arbetsmiljöverket
Hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling om Asbest AFS 2006:01 . Läs mer om asbest på Arbetsmiljöverket www.av.se eller klicka på direktlänken  

Mallar för upphandling av entreprenörer för sanering
Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Riv- och Saneringsentreprenörerna har tillsammans tagit fram följande mallar och checklistor för att underlätta upphandling av entreprenörer för sanering:

Uppdragsgivarens checklista
Asbestsaneringen i enlighet med krav som ställts vid upphandlingen samt gällande avtal?

Information till entreprenören

Visar uppdragsgivarens intention att anlita seriösa företag

Upphandlingskrav

Dessa krav kan kopieras och läggas in i förfrågningsunderlag


Avtal

Kompletterande punkter som lämpligen ingår i avtal om asbestsanering

Mallarna och checklistor nedan laddar du ner från Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org  eller via direktlänken