Miljöbyggnad


Miljöbyggnad är ett system klassning och certifiering av byggnader för, både i nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Miljöbyggnad är ett svenskt  certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler och som innehåller förhållandevis få indikatorer. 

Indikatorerna täcker tre områden: innemiljö, energi och material/kemikalier. Systemet möjliggör jämförelser mellan byggnader och godkända byggnader klassas i tre nivåer brons, silver eller guld. De boende är en viktig målgrupp och Guldklassen kan endast erhållas om man har gjort en boendeenkät. Mer information om Miljöbyggnad och kriteriedokument mm finner du på på SGBCs hemsida www.sgbc.se 


SGBC,  Sweden Green Building Council, är huvudman för miljöbyggnad.
SABO är medlem i SGBC och har en plats i Miljöbyggnadskommittén. 

För mer information kontakta
Patrizia Finessi
tel: 08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se