PCB 


PCB består av svårnedbrytbara organiska föreningar som kan finnas i byggnader från perioden 1956-1973. PCB har använts i bl a fogmassor, halkskyddade golv och isolerfönster.

Sanering av PCB i fogmassa eller halkskyddad golvmassa ska ske när:
PCB tidtabell.gif

För dig som vill ha mer information om PCB hänvisar vi till
Naturvårdsverkets hemsida om PCB och till www.sanerapcb.nu

Kontaktperson på SABO:
Patrizia Finessi
tel: 08-406 55 37 
patrizia.finessi@sabo.se

 

PCB.bmpInventera och sanera PCB
Denna handbok är tänkt som ett stöd för dig som är fastighetsägare i ditt arbete med att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen. Den kan även fungera som informationskälla för konsulter, entreprenörer och tillsynsmyndigheter.
 
Beställ handboken

PCB2.bmpPCB i fastigheter – hur ser det ut 2008?
De allra flesta SABO-företag är klara med inventeringen av PCB. 17 procent av företagen har ingen PCB i sina byggnader. Nästan 20 procent av företagen är i det närmaste klara med saneringen. I 26 procent av företagen pågår sanering och 35 procent av företagen har ännu inte påbörjat saneringsarbetet.
PCB2008.pdfPCB2008.pdf

PCB-erfarenheter från SABO-företag, 2002
För att sprida erfarenheter av PCB-inventering och sanering har åtta SABO-företag intervjuats.