Hållbar Byggnad


På den här sidan finns det information om miljömässigt hållbara byggnader och om farliga ämnen som kan förekomma i byggnader. 

Kontaktperson:
Patrizia Finessi
tel: 08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se