Hållbarhetsredovisningar i SABO-företag

 

Göteborgs Stads Bostads AB redovisar i enlighet med GRI

Bostadsbolagets hållbarhetsredovisning innehåller ett GRI-index, baserat på nivå C i riktlinjerna i GRI- Global reporting index. Länk till Bostadsbolaget  hållbarhetsredovisning 2010 integrerad i årsredovisningen.

 

Örebrobostäder tar fram en årlig med CSR-rapport
Örebrobostäder CSR-rapport tas fram i samarbete med ett 30-tal europeiska bostadsföretag inom nätverket Eurhonet*. Läs Örebrobostäders CSR-rapport

http://www.obo.se/PageFiles/1731/2010/%c3%b6bo,%20csr%20h%c3%a5llbarhetsredovisning-10_sv_lr.pdf

* Svenska bostadsföretag som är med i Eurhonet: ÖBO, Mimer i Västerås, Stångåstaden i Linköping, Vätterhem i Jönköping, Gavlegårdarna i Gävle, Hyresbostäder i Norrköping