Gårdstensbostäder vinner SABOs Hållbarhetspris 2013


SABOs Hållbarhetspris delades ut för första gången 2013. Syftet med priset är att stärka Allmännyttans konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur företagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.


Bedömningen av bidragen har utgått från de tre hållbarhetsaspekterna: ekologi, ekonomi och social dimension. Alla bidrag samlas i en exempelsamling som går att ladda ner, se länken till höger.


Vinnare - Gårdstensbostäder- juryns motivering lyder:
Gårdstensbostäder låter hyresgästerna ta en central position i företaget; de sitter med i styrelsen och blir metodiskt involverade genom ett föredömligt dialogarbete. Företaget satsar också stort på innovativa och miljövänliga lösningar: solhuset med solfångare på tak och solceller på balkongfronter som till och med levererar överskott till stadens fjärrvärmenät; individuell mätning av el, varm- och kallvatten i alla lägenheter; och en elbilpool för hyresgäster där bilarna dessutom delvis laddas med solceller, är några sådana exempel.

Hedersomnämnanden - juryns motivering

AB Alebyggen:
”AB Alebyggen har med enkla medel bidragit till den biologiska mångfalden och väckt engagemang bland hyresgästerna. De har satt upp 150 fågelholkar i olika storlekar och ett tiotal specialutformade fröautomater finns på tio platser. Frösäckar delas ut till hyresgäster som ansvarar för att fylla på automaterna. Planteringarna har anpassats för att ge mat och skydd till fåglarna samtidigt som fåglarna bidrar till att begränsa mängden skadedjur. Projektet innebär också en ökad kontakt mellan hyresgästerna vilket i sin tur främjar integration mellan människor och att samhörigheten i bostadsområdet stärks.”

Bostads AB Mimer:
”Bostads AB Mimer får hedersomnämnande för sin framtidslägenhet på ett nyskapande sätt visualiserar och materialiserar visionen om hur vi kommer att bo år 2026. Med kommande teknologi kan vi skapa beteendeändringar i boendet. Det handlar till exempel om att få matleveranser till hemmet, lagra el när det är låg belastning, ha solceller på altanen, växthus på uteplatsen och hur vi kan arbeta på distans hemifrån, trots att vi kommer att bo trängre.”

Mer information
Kontakta Patrizia Finessi, SABO, 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se