SABOs miljöpris 1993 - 2010

SABOs miljöpris har delats ut 1993 - 2010 och varje år har vi varierat temat för priset. Vinnarna av miljöpriset har fått ett konstnärligt utformat äpple som sett olika ut för varje år. Miljöpriset har delats ut i 18 år och har bidragit till att lyfta fram goda exempel från SABOs bostadsföretag. 2010 blev det sista miljöpriset inom detta koncept.
Inloggade medlemmar kan ladda ner nedanstående trycksaker i vår pdf-bank.

 

SABOs miljöpris 2010 - tema Miljökommunikation
Vinnare: MKB, Malmö
En häst och barn som tillsammans plockar skräp. Och Sveriges mest miljövänliga tvättstuga. Det är två av flera verksamheter som MKB Fastighets AB i Malmö dragit igång efter strategiska dialoger med de boende.
 


SABOs miljöpris 2009 - tema Transporter 
Vinnare: Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF
Lunds Kommuns Fastighets AB vinner SABOs miljöpris 2009 för sitt kreativa och ambitiösa arbete med att minska miljöpåverkan från transporterna.
 
 

SABOs miljöpris 2008 - tema utemiljö
Vinnare: Bostads AB Poseidon, Göteborg 
Bostads AB Poseidon vinner årets miljöpris för att ha tagit ett helhetsgrepp kring utemiljöfrågorna. Företaget har lyckats skapa attraktiva, trygga och kretsloppsanpassade utemiljöer i sina bostadsområden.
 
 

SABOs miljöpris 2007 – Giftfri miljö
Vinnare: AB Sigtunahem. Företaget vinner årets miljöpris för sin helhetssyn på giftfri miljö. Genom sitt systematiska arbete har Sigtunahem byggt upp en metodik för att minimera och fasa ut farliga ämnen i förvaltning och byggnation.
 
 
 
 

SABOs miljöpris 2006 - lokal hållbar utveckling
Vinnare: Halmstads Fastighets AB
HFAB vinner SABOs miljöpris 2006 för sitt breda, långsiktiga och strategiska arbete med att skapa en lokal hållbar utveckling i sina bostadsområden.
 
 
 
 
 
Vinnarna 1993-2005
Vinnarna till miljöprisen 1993-2005 finns sammanfattade i ett dokument, klicka här.