SABOs Hållbarhetspris
SABOs hållbarhetspris delas ut vartannat år. Syftet med priset är att stärka Allmännyttans
konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur företagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.
 
Nästa gång priset delas ut är 2017
 
 
Mer information
Kontakta Patrizia Finessi, SABO, 08-406 55 37, patrizia.finessi@sabo.se