Egenkontroll för bostadsföretag
 
Miljöbalken (1998:808) finns ett allmänt krav om verksamhetsutövarens egenkontroll. Det finns också Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamhetsutövare ansvarar för miljön och människors hälsa i sin verksamhet. Med ett egenkontrollsystem har en ett systematiskt sätt att fånga in, förebygga och åtgärda eventuella problem.
 
Egenkontrollen för bostadsföretag kan omfatta följande områden:
Egenkontroll.gif