Verksamhetsutövarens egenkontroll
I miljöbalken finns det ett allmänt krav på att verksamhetsutövare. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter gäller Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).

Läs mer om Egenkontroll för bostadsföretag genom att klicka i menyn till vänster.

 

För mer information kontakta:

Patrizia Finessi
tel: 08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se