Systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3
 - certifierade företag

1. Bostaden i Umeå, AB
2. Båstadhem AB
3. Doroteahus i Dorotea AB
4. Fastighets AB Förvaltaren
5. Kindahus, Stiftelsen
6. ycksele Bostäder AB
7. Melleruds Bostäder, AB
8. MKB Fastighets AB
9. Norabostäder AB
10. Sölvesborgshem AB
11. Uppsala Kommuns Fastighets AB

Listan uppdaterad 2013-06-24 utifrån uppgifter vi fått in från SABOs miljöenkät 2012.