ISO 9001 certifierade företag*

Alingsåshem AB
Falkenbergs Bost AB
Finnvedsbostäder Aktiebolag
Gislavedshus, AB
Härnösandshus, AB
Lycksele Bostäder AB
Mariehus AB
Marks Bostads AB
Mölndalsbostäder AB
Varbergs Bostads AB
Össebyhus, AB
Östhammarshem, Stiftelsen


*OBS! Listan uppdaterad 2011-01-29 utifrån uppgifter vi fått in från SABOs miljöenkät 2010. En del företag har flera parallella ledningssystem.