Arbetsmiljö  

AFS 2001:1 certifierade företag

Alingsåshem, AB
Allbohus, AB
Arvika Fastighets AB
Byggebo i Oskarshamn AB
Bärkehus AB
Doroteahus i Dorotea AB
Gislavedshus, AB
Härnösandshus, AB
LudvikaHem AB
Lycksele Bostäder AB
Marks Bostads AB
Platen, Bostadsstiftelsen
Telge Bostäder AB
Varbergs Bostads AB
Åselehus, Stiftelsen

OHSAS 18001:2007
Härnösandshus, AB
Mölndalsbostäder AB
Uddevallahem

 

*OBS! Listan uppdaterad 2012-09-25 utifrån uppgifter vi fått in från SABOs miljöenkät 2011 och tidigare enkäter. En del företag har flera parallella ledningssystem.