Ledningssystem i SABO-företag

Här finns det uppgifter om vilka ledningssystem som finns i SABO-företag och kort om var du finner information om ledningssystemen.

Uppgifter om SABO-företagen hämtas bland annat genom SABOs årliga miljöenkät. Uppdateringar gör så fort enkäten är klar eller när någon informerar oss om certifieringarna. Vi reserverar oss för eventuella ändringar efter publikationstiden.

För mer information
Patrizia Finessi
tel 08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se  

Vilket system ska man välja?

Införandet av ett ledningssystem är en process som tar lång tid.  Det finns flera system idag att välja mellan och det är bra att lyssna med dem som har dessa system och höra om de erfarenheter de har. Inget system passar alla och det fins fördelar och nackdelar med alla system.  Ni finner listor med certifierade företag genom att klicka på menyn till vänster.

 

Miljödiplomering Svensk Miljöbas
Den vanligaste miljödiplomeringen sker enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering är en enklare variant på miljöledningssystem och kan vara  lämplig för det lilla företaget som vill ha ett mindre system. Systematiken gör att det går bra att uppgradera sig till t ex ISO 14001. Mer information om Svensk Miljöbas finns är http://svenskmiljobas.se/


ISO 14001:2004 och ISO 14005:2011
ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning och är det vanligaste systemet som används. Det är relativt omfattande att föra in och passar bäst för större företag. Det finns dock små företag som har ISO 14001.

ISO 14001 kan integreras till ett verksamhetssystem tillsamman med kvalitetsstandarden ISO 9001  och SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:01.  

ISO 14005 vägledning för stegvis införande av miljöledningssystem
Tanken med ISO 14005 är att underlätta för de mindre företagen att stegvis bygga upp ett miljöledningssystem. Det är ingen kravstandard utan fungerar som komplement till ISO 14001.

Mer info om ISO 14001 och ISO 14005 finner du på SIS  www.sis.se  eller via  direktlänken www.sis.se/tema/ISO14001/

 

EMAS
Ett miljöledningssystem som har sin grund i en EU-förordning. EMAS och ISO 14001 har likvärdiga krav, men EMAS är tydligare när det gäller att göra en miljöutredning och det finns ett krav på årlig miljöredovisning. EMAS registrerade mindre företag kan få visst EU-stöd. Mer info finns på www.emas.se

 

FR2000 – ett integrerat ledningssystem för mindre företag
FR2000 är ett integrerat ledningssystem anpassat för det lilla företag. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 om kompetensförsörjning och SAM (AFS 2001:1) och Systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Mer info hittar du på www.fr2000.se

 

ISO 9001:2008
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning. Den utgår från processerna i din organisation och har kundfokus.  Mer info hittar du på SIS hemsida www.sis.se eller via direktlänken www.sis.se/tema/ISO9001/

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete  AFS 2001:1
Arbetsmiljöverket föreskrift SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 är uppbyggd som en standard och är certifierbar. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se/sam/

 

Allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3
MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ger ut SRVFS 2004:3
allmänna råd för systematiskt brandskyddsarbete. SRVFS 2004:3 är uppbyggt som ett ledningssystem för brandskydd. Finns det redan ett lednings- eller kvalitetsledningssystem företagen kan det systematiska brandskyddsarbetet integreras med det. Mer information finns på MSBs hemsida  om Systematiskt brandskyddsarbete