Miljöråd och miljönätverk

 

SABOs miljöråd 2017

SABO Miljöråd har en rådgivande funktion om frågor som rör inriktning och prioritering på miljöarbete.
 
Miljörådet ska hjälpa SABO att prioritera vilka miljöfrågor som ska drivas och komma med idéer om programinnehållet till SABOs nätverksträffar, konferenser och utbildningar, remissyttranden och lobbying.
 
Miljörådet ska i möjligaste mån bestå av personer från både små och stora företag SABO-företag och ha åtta medlemmar. Medlemmarna väljs av SABO.
 
Intresserade av att kandidera till SABOs miljöråd anmäler detta till Patrizia Finessi, patrizia.finessi@sabo.se senast sista november varje kalenderår.
 
 
Förnamn
Efternamn
Företag
Royne
Söderström
Bostaden i Umeå, AB
Helena
Ulfsparre
Familjebostäder AB
Ulf
Östermark
Förvaltnings AB Framtiden
Mats
Åström
Gavlegårdarna, AB
Lena
Nordenbro
Lunds Kommuns Fastighets AB
Jenny
Holmquist
MKB Fastighets AB
Margit
Larsson-Nordén
Nyköpingshem AB
Sara
Wallin
Svenska Bostäder, AB
Karolina
Strid
Växjöbostäder AB
Linus
Larsson
ÖrebroBostäder AB
   
 
SABOs miljönätverk
Miljönätverken fungerar främst som forum för erfarenhetsutbyte. Ibland bjuder vi in externa föreläsare i något aktuellt ämne. Nätverken träffas cirka 1 gång per år eller vid behov.

 

 
 

 

 
Vill du veta mer om miljönätverket kontakta Patrizia Finessi, SABO patrizia.finessi@sabo.se