Miljöstatistik

Trender i 2015 års miljöenkät –solceller, förnybar el och laddstolpar för elbilar fortsätter att öka.

Andelen SABO-företag som installerat solceller och som köper grön el fortsätter att öka. Vi ser också en stor ökning av antalet företag som bygger ut laddstolpar till elbilar.
 
En kort sammanfattning hittar du i tabellen nedan.
 
För att läsa hela Miljörapport 2015 klicka på länken
 

 

 

Miljöenkät
2015
2014
2013
Förnybar energi
 
 
 
Solceller
28 %
24 %
20 %
Grön el
67 %
61 %
57 %
Energi, fastighetsel och vatten
 
 
 
Uppvärmning, kWh/m2 A-temp e-indexkorrigerat
108,5
110,4
114,4
Fastighetsel, kWh/m2 A-temp
16,7
17,3
17,6
Vatten, m3/m2 A-temp
1,13
1,13
1,12
Transporter
 
 
 
Laddstolpar för elbilar
30 %
17 %
Tjänstecyklar
43 %
39 %
37 %
Avfall
 
 
 
Insamling av kläder, möbler mm. i samarbete med extern organisation
13 %
8 %
9 %


För mer information kontakta:
Patrizia Finessi, tfn: 08 - 406 55 37 , patrizia.finessi@sabo.se