Miljöanpassad upphandling

Upphandlingsmyndigheten har verktyg för miljöanpassad upphandling.
Verktyget kan användas som ett hjälpmedel för att ta miljöhänsyn vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Verktyget innehåller bl.a. förslag till miljökrav som kan ställas på olika produktgrupper.
www.upphandlingsmyndigheten.se