Utemiljö


SABO ordnar utemiljönätverksträffar, utemiljödagar och utbildningen "Att styra skötsel av utemiljö". 
 


SABO är också aktivt i TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkes Kommitté  och BEUM, Föreningen Besiktningsmän för utemiljö för att stärka kompetensen i grönfrågorna.

 

Ansvarig för utemiljöfrågor på SABO:
Patrizia Finessi
tel. dir. 08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se