Historik

Våren 2010 hade SABOs byggherregrupp – ett tiotal vdar från medlemsföretagen - ett av alla sina möten. Som vanligt stod nyproduktion, eller kanske hellre problemen med att bygga nytt på agendan. Vem som kom på idén först är ingen som längre kommer ihåg men mötet slutade med att SABO fick i uppdrag att undersöka om det var möjligt att få byggentreprenörerna intresserade av att bygga ett mindre kompletteringshus till ett fast lågt pris. Det lägre priset skulle gå att nå med hjälp av ett standardiserat tänkande och möjlighet att få bygga samma hus om och om igen. 

I det läget gick SABO ut och frågade alla sina medlemsföretag hur många hus de skulle bygga om det gick att bygga ett mindre kompletteringshus till ett lägre fast pris (12 000 kr kvadratmetern exklusive mark och anslutning). Svaret var att medlemsföretagen över hela landet omgående skulle kunna bygga minst 500 nya lägenheter om de fick detta lägre pris.

Med den marknaden i ryggen bjöd SABO hösten 2010 in entreprenadbranschen till tävlingen SABOs Kombohus. I tävlingsuppdraget låg att huset skulle vara i två plan, rymma 6–8 lägenheter, ha hiss, låg energiprestanda (60 kWh/kvm och år i klimatzon III) och kunna uppföras var som helst i landet till ett fast pris på 12 000 kronor/kvadratmeter exklusive markarbeten, anslutningskostnader och mervärdesskatt.

Den här första Kombohustävlingen vann JSB AB. Den lilla byggaren från Asarum, som nu mera kan titulera sig Sveriges största leverantör av hyresrätter. För det visade sig att prognosen på 500 nya lägenheter inom det första ramavtalet i verkligheten blev något helt annat. När det första ramavtalet gick ut vid årsskiftet 2014-2015 var slutprognosen 3 000 nya lägenheter och SABOs Kombohus är idag uppförda och i process att byggas i över 60 kommuner i Sverige!

Idag finns Kombohusen i tre utföranden. Bas – ett mindre kompletteringshus i 2-4 våningar. Plus – ett större punkthus upp till 8 våningar samt Mini – yteffektiva ettor och tvåor på 35-45 kvadratmeter. Och Allmännyttan har visat att den genom att gå samman kan pressa byggpriserna utan att ge avkall på kvalitet eller prestanda.