Ord till bostad

staden424.jpg
Nu lanserar SABO kampanjen Ord till bostad med en interaktiv pappersstad byggd av svenskars missnöje och byggtips till politiker som vill bygga mer och snabbare.

En undersökning från SABO visar att 58 procent anser att tillgången på bostäder i länet där man bor fungerar dåligt. 47 procent påverkas själva av bostadsbristen i sin kommun eller har närstående som gör det. 61 procent tror att det kommer bli svårare att få tag i boende inom en femårsperiod. Här syns även en skillnad mellan generationerna. Mest positiva till utvecklingen är personer i åldrarna 55-74 år, 24 procent tror att det kommer bli enklare att få tag i en bostad framöver. Bland 18–34-åringarna tror endast 17 procent att det kommer bli enklare.

– Enligt Boverket behöver vi över en halv miljon nya bostäder under perioden 2012 till och med 2025. För att klara det måste vi öka takten och bygga mer effektivt och de kommuner som har allmännyttiga bostadsföretag har goda förutsättningar att göra det. Tillsammans driver vi utvecklingen på en seg bostadsmarknad, säger Kurt Eliasson, vd för SABO.
 
På kampanjsajten ordtillbostad.se möts besökaren av en interaktiv pappersstad full av ord från sociala medier som visar på missnöjet med dagens bostadssituation. Det går att vandra runt i staden genom en skräddarsydd, unik Street view-funktion och göra sin röst hörd via twitter. Sajten uppmärksammar även SABOs Kombohus och ger politiker och tjänstermän vägledning i hur man snabbare bygger fler bostäder.
 
Besök kampanjsidan på ordtillbostad.se

Se undersökningsresultaten län för län här.